Termeni si conditii

Informații preliminare

Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul, și serviciile noastre.
Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei rezervari sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală, un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga pe site sau a face o rezervare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica indicată mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.
Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Rezervării dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării acesteia.
Nu putem garanta faptul că orice servicii care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu.
Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la contact@victoriahotel.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

”Victoria Hotel” sau ” Prestatorul” înseamnă SC EMIR EXPORT-IMPORT SRL, persoana juridică română, cu sediul în Pitești, strada Egalității, Nr. 21, județul Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1865/1991, având cod fiscal RO143000.
“Cerere de rezervare” înseamnă o cerere plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a rezerva una sau mai multe camere, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Victoria Hotel printr-un mijloc de comunicare la distanță.
“Cont” înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).
“Contract” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Victoria Hotel.
”Informaţiile Confidenţiale” înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.
“Platforma” înseamnă site-ul web deținut de Victoria Hotel având domeniul https://victoriahotel.ro/  și utilizând logo-uri ale Victoria Hotel, prin intermediul căreia Victoria Hotel prezintă serviciile oferite spre prestare, iar clienții pot alege serviciile și/sau pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Victoria Hotel. De asemenea, platforma este folosită pentru procesarea și administrarea cererilor de rezervare în vederea livrării serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
“Servicii” înseamnă orice servicii care sunt oferite utilizatorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul platformei.
“Specificații” înseamnă orice detalii privind caracteristicile serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe platformă.
“Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către utilizator, respectiv încasare de către prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Victoria Hotel, respectiv achiziţionării de către utilizator, a unuia sau mai multor servicii.
“Utilizator” înseamnă persoana fizică ce accesează platforma și/sau își face un cont și plasează o cerere de rezervare pentru achiziționarea serviciilor oferite spre vânzare de către Victoria Hotel.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

ELIGIBILITATE

Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie (1) să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii, (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Promiteți să respectați următoarele reguli:

  • Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
  • Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;
  • Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
  • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
  • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente  pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

PLASAREA COMENZII ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Singura opțiune pentru plasarea rezervărilor prin intermediul platformei este navigarea către pagina noastra dedicată REZERVĂRI, completarea formularului dedicat și apăsarea butonului TRIMITE REZERVAREA. În pagina de REZERVĂRI veți furniza următoarele informații:

  • Datele rezervării: dată check-in, dată check-out, numărul adulților, numărul copiilor, tipul camerei și numărul de camere dorite;
  • Datele personale: numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon;
  • Alte detalii: doar în cazul in care aveți cereri speciale și/sau menționări importante legate de rezervarea dumneavoastră.

În situația în care rezervarea este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa rezervarea, vă anunţăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm rezervarea, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.

Orice date existente pe site și/sau pe orice alte canale de comunicare nu constituie o ofertă, ci o invitaţie la ofertă (invitatio ad offerendum). Contractul între noi se va încheia în momentul în care rezervarea este acceptată în mod expres de noi. Până la acceptarea expresă a rezervării, nu va exista niciun contract între noi și dumneavoatră. Dacă nu acceptăm oferta, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

PLATA

Plata serviciilor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans și numerar la sediul nostru.
Plata prin ordin de plata se face în baza facturii care va fi emisă la finalizarea unei rezervări.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a SC EMIR EXPORT-IMPORT SRL. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau plasarea rezervărilor.

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul,  reproduce partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

CONFIDENTIALITATE

Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

NOTIFICARI

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

  • Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;
  • Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: contact@victoriahotel.ro

ACEST ACORD

Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

ULTIMA ACTUALIZARE: 19 august 2019